Frontenddatorer 1

Frontend-dator/kommunikations-dator är placerad mellan centralenheten och kommunikationslinjerna/modemen och avlastar centralenheten genom att hantera kommunikationshanteringen och leverera bara nyttodata till centralenheten. Denna heter DCP40.  Handhade 3270 (IBM) och UTS-protocoll (Sperry-Univac). Med tiden kunde man också använda TCP/IP (nuvarande Internetprotocol). DCP40 med Telcon som operativsystem var en viktig komponent i Sperrys utbud.
DCP 200 längst ner är två generationer senare. 8 tums diskettedriven användes för att ladda mikroprogrammet (hårdvarans eget program) samt testprogram. 

1980?